quan 1 thanh pho ho chi minh

£2,000 /周
  • Status: 出租
  • 物业类型:
  • 上市类型:

属性说明

附加功能

地图 & 路线

联系代理

找到你的新家