Profile Detail

407352308

OS. Firma profilside

Den Firmaprofil Siden kan findes på side 3 af det store flertal af Glass Lewis Proxy Papers på USA-handlede offentlige virksomheder. Under, Herunder findes en kort beskrivelse af hver af de elementer, der indgår på siden, og kilderne til de oplysninger.

Total Shareholder Retur
Procenterne er annualiserede aktionærernes afkast baseret på den nyeste regnskabsår slutdato, der vises under Finans tabellen på Virksomhedsprofil siden. De jævnaldrende anvendte baseret på industri segmentering af Global Industrial Classification System (GICS).

børsværdi
Den samlede dollar markedsværdi af alle af emnet selskabets udestående aktier. Børsværdi beregnes ved at gange selskabets udestående aktier ved markedsprisen for en andel af det seneste regnskabsår slutdato.

Enterprise Value
Enterprise værdi beregnes som markedsværdi plus gæld, minoritetsinteresser og præferenceaktier, minus samlede likvider som af den seneste regnskabsår slutdato.

Indtægter
Den samlede omsætning for det seneste regnskabsår ende.

Alle data i afsnittet Finans af selskabets profil side stammer fra S&P Capital IQ.